Subsidies en fondsen voor Autosport

 • Subsidies

  Subsidie voor sportverenigingen

  Subsidie voor de bouw of het onderhoud van sportaccommodaties, of voor de aanschaf of het onderhoud van sportmaterialen. De subsidie bedraagt ten hoogste 20% van de kosten van de subsidiabele...

 • Sponsoring

  Sponsoring van regionale initiatieven op maatschappelijk, cultureel en sportgebied.

  Sponsoring van regionale activiteiten op maatschappelijk, cultureel en sportgebied. Het sponsorverzoek mag geen winstoogmerk hebben. Je kunt van te voren checken of je aanvraag aan de voorwaarden...

 • Sponsoring

  Sponsoring van evenementen en festiviteiten, met name op het gebied van muziek en sport

  Sponsoring van diverse evenementen en festiviteiten, met name op het gebied van muziek en sport. Potentiële sponsor. Bij eventuele sponsoring aanvragen dient u er altijd op te letten dat er een...