Subsidies en fondsen voor Bedrijfshuisvesting

  1. Subsidies

    Subsidie bedrijfsverplaatsing Friesland

    Subsidie voor het verplaatsen van een bestaande vestiging van de onderneming van de aanvrager naar Friesland, waarbij minimaal 10 bestaande volledige dienstbetrekkingen worden verschoven naar Friesland. De susbidie bedraagt € 5.000,- per nieuwe FTE uitbreiding, met een maximum van € 100.000,-....