Subsidies en fondsen voor Bedrijfsterreinen

 • Subsidies

  bijdrage in de kosten van bodemsanering, Limburg

  Bijdrage in de kosten voor eigenaren en erfpachters van bedrijfsterreinen waarvan de bodem gesaneerd moeten worden volgens de Wet bodembescherming. De subsidie wordt verstrekt in de vorm van een...

 • Subsidies

  Bodemsanering bedrijfsterreinen, subsidie

  Subsidie voor het saneren van de verontreinigde bodem van je bedrijventerrein. De verontreiniging van het terrein moet dan van vóór 1975 zijn. Verder moet u eigenaar of pachter van het...

 • Subsidies

  Bodemsanering bedrijfsterreinen subsidie, provincie Utrecht

  Bent je eigenaar/erfpachter van een bedrijventerrein en wilt u de aanwezige sterke bodemverontreiniging saneren? Dan kunt je wellicht in aanmerking komen voor een subsidie. Je kunt hiervoor het gehele...