Subsidies en fondsen voor Bedrijfsterreinen

 1. Subsidies

  bijdrage in de kosten van bodemsanering, Limburg

  Bijdrage in de kosten voor eigenaren en erfpachters van bedrijfsterreinen waarvan de bodem gesaneerd moeten worden volgens de Wet bodembescherming....

 2. Subsidies

  Bodemsanering bedrijfsterreinen, subsidie

  Bent u eigenaar/erfpachter van een bedrijventerrein en wilt u de aanwezige sterke bodemverontreiniging saneren? Dan kunt u in aanmerking komen voor een subsidie. U kunt hiervoor het gehele jaar een subsidieaanvraag indienen....

 3. Subsidies

  Bodemsanering bedrijfsterreinen, subsidie

  Bent je eigenaar/erfpachter van een bedrijventerrein en wilt u de aanwezige sterke bodemverontreiniging saneren? Dan kunt je wellicht in aanmerking komen voor een subsidie. Je kunt hiervoor het gehele jaar een subsidieaanvraag indienen. De subsidie wordt verstrekt in de vorm van een bijdrage in de saneringskosten....