Subsidies en fondsen voor Bedrijfsterreinen

 1. Subsidies

  Bodemsanering bedrijfsterreinen, subsidie

  Bent je eigenaar/erfpachter van een bedrijventerrein en wilt u de aanwezige sterke bodemverontreiniging saneren? Dan kunt je wellicht in aanmerking komen voor een subsidie. Je kunt hiervoor het gehele jaar een subsidieaanvraag indienen. De subsidie wordt verstrekt in de vorm van een bijdrage in de saneringskosten....

 2. Subsidies

  Bodemsanering bedrijfsterreinen, subsidie

  Bent u eigenaar/erfpachter van een bedrijventerrein en wilt u de aanwezige sterke bodemverontreiniging saneren? Dan kunt u in aanmerking komen voor een subsidie. U kunt hiervoor het gehele jaar een subsidieaanvraag indienen....

 3. Subsidies

  Bodemsanering bedrijfsterreinen, subsidie

  Bent u eigenaar/erfpachter van een bedrijventerrein en wilt u de aanwezige sterke bodemverontreiniging saneren? Dan kunt u in aanmerking komen voor een subsidie. U kunt hiervoor het gehele jaar een subsidieaanvraag indienen....

 4. Subsidies

  bijdrage in de kosten van bodemsanering, Limburg

  Bijdrage in de kosten voor eigenaren en erfpachters van bedrijfsterreinen waarvan de bodem gesaneerd moeten worden volgens de Wet bodembescherming....

 5. Subsidies

  Programma bedrijfsomgeving, deelname

  De provincie heeft subsidie beschikbaar voor verbetering van de bedrijfsomgeving. Toepassing Voorbeelden van verbeteringen van de bedrijfsomgeving zijn: de aanleg van bedrijventerreinen; opknappen van bedrijventerreinen; het verplaatsen van bedrijven; of het verbeteren van de bereikbaarheid. Aanvragen subsidie De mogelijkheden en de wijze van aanvragen kan per provincie verschillen.