Subsidies en fondsen voor Bedrijfsverplaatsing

  1. Subsidies

    Subsidie verplaatsing agrarisch bedrijf

    Subsidie voor het verplaatsen van agrarische bedrijven uit het Natuurnetwerk Nederland naar een nieuwe locatie. Het te verplaatsen bedrijf moet voor ten minste 50 procent in een gebied liggen waarvoor een vastgesteld aankoop- of grondstrategieplan geldt....