Subsidies en fondsen voor Bedrijven

  • Subsidies

    Subsidie voor sport- en bewegingsinnovatie

    Deze regeling stimuleert innovatie in sport en bewegen door financiële ondersteuning te bieden voor het verkennen van innovatievragen en haalbaarheidsstudies in samenwerking met Sportinnovator-centra...