Subsidies en fondsen voor Bedrijventerrein

  1. Subsidies, Financieringen en kredieten, Borgen en garantiestellingen

    Subsidie voor vastgoedeigenaren of gebruikers van vastgoed voor herontwikkeling vastgoed

    Financiële ondersteuning voor ondernemers, vastgoedeigenaren  en gebruikers van vastgoed voor het (her)ontwikkelen van (bestaande) werklocaties op bestaande bedrijventerreinen binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven. Het duwtje in de rug bestaat uit een geldlening of een garantie tegen “gunstige” voorwaarden. De hoogte van de subsidie, bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een...

  2. Fondsen, Financieringen en kredieten, Private equity en Venture Capital

    Investering herontwikkeling bedrijventerreinen

    Het fonds stimuleert projecten gericht op de herontwikkeling van bedrijventerreinen, om de economische functie van bedrijventerrein te versterken. De investeringen hebben betrekking op aankoop/bewerking van grond en/of vastgoed. Investeringen in machines/inventaris zijn niet mogelijk vanuit het fonds. Omvang minimaal € 500.000 en maximaal € 2.500.000....