Subsidies en fondsen voor Bedrijventerrein

 1. Fondsen, Financieringen en kredieten, Private equity en Venture Capital

  Investering herontwikkeling bedrijventerreinen

  Het fonds stimuleert projecten gericht op de herontwikkeling van bedrijventerreinen, om de economische functie van bedrijventerrein te versterken. De investeringen hebben betrekking op aankoop/bewerking van grond en/of vastgoed. Investeringen in machines/inventaris zijn niet mogelijk vanuit het fonds. Omvang minimaal € 500.000 en maximaal € 2.500.000....

 2. Subsidies, Financieringen en kredieten, Borgen en garantiestellingen

  Subsidie voor vastgoedeigenaren of gebruikers van vastgoed voor herontwikkeling vastgoed

  Financiële ondersteuning voor ondernemers, vastgoedeigenaren  en gebruikers van vastgoed voor het (her)ontwikkelen van (bestaande) werklocaties op bestaande bedrijventerreinen binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven. Het duwtje in de rug bestaat uit een geldlening of een garantie tegen “gunstige” voorwaarden. De hoogte van de subsidie, bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een...

 3. Subsidies

  Subsidie voor bedrijventerreinen en havens

  Subsidie voor de herstructurering van bedrijventerreinen en haventerreinen, voor procesmaatregelen en voor verbetering van het aanzicht van bedrijfspanden en duurzaamheidsmaatregelen voor bedrijfspanden. De subsidie kan afhankelijk van het soort project aangevraagd worden door een gemeente of door een rechtspersoon die een zee- of binnenhaven beheren of exploiteren. De subsidie is afhankelijk...