Subsidies en fondsen voor Beek

  • Subsidies,
    Fondsen

    Subsidie voor projecten op het gebied van klimaat, water en bodem

    Subsidie voor activiteiten op het gebied van verdrogingsbestrijding, beek- en kreekherstel, opheffen van vismigratieknelpunten, klimaatrobuuste watersystemen, efficiënt watergebruik of ruimtelijke...