Subsidies en fondsen voor Behandelwijzen

  1. Subsidies, Fondsen

    Subsidie gezondheidszorg, o.a. innovaties en behandelingen

    Financieel ondersteunen van de gezondheidszorg in Nederland, o.a. op het gebied van innovaties toegespitst op de diagnostiek, functieonderzoek en ondersteuning ten behoeve van de huisartsgeneeskunde en de verloskunde alsmede eventuele andere aandachtsgebieden in de gezondheidszorg. Ook kan het fonds bestaande en erkende wijzen van behandeling, waarvoor geen adequate financiering kan worden...

  2. Subsidies, Fondsen

    Subsidie voor behandelingsmethoden voor mensen die ernstig of ongeneeslijk ziek zijn, en organisaties werkzaam op dit gebied

    Financiële ondersteuning voor behandelingsmethoden voor mensen die ernstig of ongeneeslijk ziek zijn, gezinnen die hierdoor getroffen worden en het ondersteunen van andere organisaties die werkzaam zijn op dit gebied....