Subsidies en fondsen voor Bereikbaarheid

  1. Subsidies

    Subsidie voor gezondheidszorg, sporten en bewegen en onderwijs

    Subsidie gericht op het geven van een positieve impuls aan wonen, werken, bereikbaarheid en burgerkracht. Subsidiabele thema's zijn o.a. kwalitatieve zorg, gezondheid en vitaliteit door sport en bewegen en onderwijskansen. Per project is er maximaal € 75.000 beschikbaar....

  2. Subsidies

    Subsidie voor projecten gericht op o.a. duurzame werkgelegenheid, bereikbaarheid en leefbaarheid

    Subsidie gericht op het stimuleren van de leefbaarheid en economische en duurzame kansen binnen een regio. De subsidie bedraagt ten minste € 5.000 en ten hoogste € 150.000. Een belangrijkste voorwaarde is dat de activiteiten waarvoor je subsidie wilt aanvragen nog niet economisch rendabel zijn, of zo innovatief dat zij zonder subsidie niet kunnen worden uitgevoerd....