Subsidies en fondsen voor Bermen

  1. Subsidies

    Subsidie voor ecologisch beheren van bermen gericht op het in stand houden of verbeteren van de inheemse flora en fauna

    Subsidie voor het ecologisch beheren van bermen en grond gelegen naast de openbare weg, wandelpad, kanaalkant, watergang of dijk, bedoeld voor het onderhoud, instandhouding en waterafvoer van de weg en voor de verkeersveiligheid. De subsidie kan worden vertrekt voor het opstellen van een ecologisch bermbeheerplan of voor activiteiten die bijdragen aan ecologisch bermbeheer. De subsidie bedraagt...