Subsidies en fondsen voor Beroepsopleidende leerweg

  1. Subsidies

    Subsidie leerbedrijven voor beschikbaar stellen stageplekken MBO leerlingen

    Subsidie voor erkende leerbedrijven voor het beschikbaar stellen van stageplekken ten behoeve van leerlingen die een geaccrediteerde MBO-opleiding op niveau 1 of 2 volgen aan een erkende onderwijsinstelling in Nederland (BOL Studenten). De subsidie bedraagt € 1.250 per gecreëerde stageplek, waarbij de stage minimaal 320 uur moet bedragen. Belangrijk om hierop te merken is dat het om een...