Subsidies en fondsen voor Beroepsperspectieven

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten die de economische zelfstandigheid van kansarme mensen bevorderen, o.a. in Afrika

  Subsidie voor stichtingen en organisaties die eraan bijdragen dat mensen een zodanig inkomen realiseren dat ze zelfredzaam zijn. In Nederland richt het fonds zich op mensen met een afstand tot de...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op armoedebestrijding

  Financieel ondersteunen van maatschappelijke projecten en organisaties op het gebied van armoedebestrijding. De focus ligt daarbij met name op educatieprojecten voor kwetsbare mensen in de samenleving...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor educatieve- of beroepsopleidingen voor kansarme jongeren

  Subsidie voor organisaties en projecten die de kansen op werk vergroten voor achtergestelde jongeren. De focus ligt daarbij op educatieprogramma´s die ondersteuning bieden voor academische verbetering...

 • Subsidies,
  Fondsen,
  Microkrediet

  Subsidie voor vakonderwijs en microkredieten in met name ontwikkelingslanden

  Financiële ondersteuning van projecten gericht op vakonderwijs en microkredieten, meestal in de derde wereld. Er is jaarlijks ca. € 60.000 euro aan subsidie beschikbaar. Per aanvraag bedraagt de...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor ontwikkelingsprojecten in Bangladesh, China, India en Vietnam

  Het fonds richt zich op het financieel ondersteunen van projecten in landen waar de producten van het aan het fonds verbonden modemerk worden gemaakt. Dit zijn momenteel Bangladesh, China, India en...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor beroepskwalificaties personeel in de zorg en welzijn

  Financieel ondersteunen van initiatieven gericht op een betere beroepskwalificatie van (toekomstig) medewerkers in de sector Zorg en Welzijn. Subsidiebedragen liggen tussen de €500 en €100.000 euro...