Subsidies en fondsen voor Beroepsperspectieven

  1. Subsidies, Fondsen

    Subsidie voor beroepskwalificaties personeel in de zorg en welzijn

    Financieel ondersteunen van initiatieven gericht op een betere beroepskwalificatie van (toekomstig) medewerkers in de sector Zorg en Welzijn....

  2. Subsidies, Fondsen, Beurzen

    Subsidie voor jongeren in Nederland en ontwikkelingslanden die zich voorbereiden op de uitoefening van een beroep, alsmede voor muziek en onderwijsprojecten in de derde wereld

    Financiële ondersteuning van jongeren in Nederland en in ontwikkelingslanden die zich op het gebied van de techniek of de kunsten voorbereiden op de zelfstandige uitoefening van een beroep of bedrijf. Daarnaast is er financiële ondersteuning mogelijk voor projecten op het gebied van muziek en voor kleinschalige onderwijsgebonden projecten in derde wereldlanden....