Subsidies en fondsen voor Bestrijding infectieziekten

  1. Subsidies

    Infectieziektebestrijding 2014-2017

    Subsidie voor onderzoek naar het verminderen van het aantal (ernstig) zieke mensen door infectieziekten, door een wetenschappelijk onderbouwde aanpak van de infectieziektebestrijding te bevorderen en de kennisinfrastructuur te versterken....