Subsidies en fondsen voor Bestuurlijke organisatie

  • Subsidies

    Subsidie andere vormen van bestuur en samenwerking

    Subsidie voor experimenten op het gebied van nieuwe vormen van samenwerken bestuur binnen een maatschappelijke opgave. Het doel van het experiment waarvoor je subsidie gaat aanvragen is te leren door...