Subsidies en fondsen voor Bèta wetenschappen

  1. Fondsen, Beurzen

    Subsidie voor een vervolgstudie of -onderzoek in het buitenland voor getalenteerde afgestudeerde vrouwen

    Financieel ondersteunen van getalenteerde afgestudeerde vrouwen voor een vervolgstudie of -onderzoek in het buitenland, bij voorkeur op het terrein van de geneeskunde/bètawetenschappen. Bijvoorbeeld voor een PhD Dynamical Neuroscience, PhD Geneeskunde of een PhD Chirurgie. De subsidie bedraagt tussen de € 2.000 en € 5.900 per aanvraag. Je kunt de subsidie online aanvragen....

  2. Prijzen

    Prijs voor de beste scriptie binnen de vakgebieden geesteswetenschappen, life science, bèta- en gammawetenschappen

    Prijs voor de beste scriptie binnen de vakgebieden geesteswetenschappen, life science, bèta- en gammawetenschappen van de Universiteit Utrecht. De prijs bestaat uit een bedrag van € 2.000,- en wordt bij toerbeurt uitgereikt binnen bovengenoemde disciplines....