Subsidies en fondsen voor Betaalbaar wonen

 • Subsidies

  Subsidie woningbouwprojecten senioren

  Subsidie voorwoningbouwprojecten gericht op senioren met een centrale ontmoetingsruimte. Het doel van deze regeling is het versnellen van de realisatie van zelfstandige woningen voor senioren. De...

 • Subsidies

  Subsidie versnellen bouw betaalbare woningen: sociale huurwoningen en huurwoningen met een huur lager dan € 1.000 voor middeninkomens

  Subsidie voor gemeenten voor de tijdelijke inhuur van ambtelijk personeel voor het uitvoeren van de versnelling van een woningbouwproject met betaalbare woningen, zoals sociale huurwoningen en...

 • Subsidies,
  Financieringen en kredieten,
  Borgen en garantiestellingen,
  Microkrediet

  Financiering van projecten met een hoge sociale impact, gericht op sociale cohesie en sociale integratie

  Multilaterale ontwikkelingsbank, die deelneemt aan sociale projecten door het verstrekken van kredieten. Zo draagt de bank bij aan het verbeteren van levensomstandigheden, sociale cohesie en biedt de...