Subsidies en fondsen voor Betaalbaar wonen

  1. Subsidies

    Subsidie versnellen bouw betaalbare woningen: sociale huurwoningen en huurwoningen met een huur lager dan € 1.000 voor middeninkomens

    Subsidie voor gemeenten voor de tijdelijke inhuur van ambtelijk personeel voor het uitvoeren van de versnelling van een woningbouwproject met betaalbare woningen, zoals sociale huurwoningen en huurwoningen voor middeninkomens met een huurprijs van maximaal € 1.000 per maand of lager binnen bestaand stedelijk gebied. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 100...