Subsidies en fondsen voor Betaalbare zorg

  1. Subsidies, Fondsen

    Subsidie voor zorggerelateerde en gezondheidsbevorderende projecten in de randstad en ontwikkelingslanden

    Subsidie voor zorg- of zorggerelateerde danwel gezondheidsbevorderende projecten. De voorstellen en initiatieven dienen een zorg- en/of gezondheids-/ welzijnsbelang belang en komen ten goede aan het brede publiek. Het laatste boekjaar was er ruim 1,2 miljoen euro subsidie beschikbaar....