Subsidies en fondsen voor Bevalling

  1. Subsidies

    Subsidie instellingen geboortezorg

    Subsidie voor activiteiten ter bevordering van de digitale informatie-uitwisseling in de geboortezorgketen, die resulteren in zowel regionaal als landelijke digitale informatie-uitwisseling in de geboortezorgketen en het uitwisselen van deze gegevens met de zorggebruiker. Per  samenwerkingsverband van verloskundigen of integrale geboortezorg organisaties is maximaal €88.200 beschikbaar. Op...

  2. Subsidies, Fondsen

    Subsidie voor projecten gericht op de kwaliteit van het leven

    Financiële ondersteuning voor kleinschalige not for profit projecten in Nederland, die zich richten op niet-materiële hulp aan mensen die geconfronteerd worden/werden met een crisissituatie of een verlieservaring....