Subsidies en fondsen voor Bevorderen godsdienst

  1. Fondsen

    Subsidie bevordering godsdienst en/of bijbelverspreiding

    Ondersteunen van projecten gericht op het bevorderen van de kennis van het Heilige Schrift en het godsdienstige leven, o.a. via bijbelverspreiding....