Subsidies en fondsen voor Bewoners

  1. Fondsen

    Subsidie bewonersinitatieven

    Financiële ondersteuning voor bewonersinitiatieven om de traat, buurt of wijk een beetje mooier te maken. Groepjes enthousiaste bewoners kunnen een donatie van maximaal € 1.500 euro aanvragen. Het is niet nodig om hiervoor een stichting of vereniging op te richten. De subsidie kan online worden aangevraagd door het initiatief van drie personen: één hoofd-initiatiefnemer en twee mede...

  2. Subsidies, Fondsen

    Subsidie leefbaarheid Texel

    Financiële ondersteuning van projecten gericht het op niveau houden en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van leven op Texel. ...