Subsidies en fondsen voor Bezoekersbeurs

  • Beurzen

    Subsidie voor een bezoekersbeurs voor hooggekwalificeerde gepromoveerde buitenlandse senior-onderzoekers voor een verblijf in Nederland

    Onderzoekers / wetenschappers in Nederland kunnen een bezoekersbeurs subsidie aanvragen ten behoeve van hooggekwalificeerde gepromoveerde buitenlandse senior-onderzoekers voor een verblijf in...