Subsidies en fondsen voor Bibliografie

  1. Subsidies, Fondsen

    Subsidie voor hetvoorbereiden, het drukken, uitgeven en exploiteren van werken van bibliografische of iconografische aard

    Het verstrekken van subsidies voor niet-commerciële publicaties op het gebied van bibliografie en iconografie....