Subsidies en fondsen voor Bibliografie

  1. Subsidies, Fondsen

    Subsidie voor archieven en bibliotheken

    Subsidie voor projecten gericht op verbinden, innoveren en professionaliseren op het gebied van archieven, bibliotheken en informatiedienstverlening....

  2. Subsidies, Fondsen

    Subsidie voor hetvoorbereiden, het drukken, uitgeven en exploiteren van werken van bibliografische of iconografische aard

    Het verstrekken van subsidies voor niet-commerciële publicaties op het gebied van bibliografie en iconografie....