Subsidies en fondsen voor Bidbook

  1. Subsidies

    Subsidie voor ondersteunende activiteiten voor de uitvoering van een bidbook Streekeigen Landschapsbeheer

    Subsidie voor ondersteunende activiteiten voor de uitvoering van een bidbook Streekeigen Landschapsbeheer. Ondersteunende activiteiten die gesubsidieerd kunnen worden zijn o.a. het houden van informatiebijeenkomsten, het voeren van keukentafelgesprekken, contractbeheer, financiële administratie, monitoring, rapportages, opstellen van informatiemateriaal en het organiseren van schouwen in het...