Subsidies en fondsen voor Bloedstollingsafwijkingen

  1. Subsidies, Fondsen, Beurzen

    Subsidie voor onderzoek, scholarships of studiereizen op het gebied van transfusiegeneeskunde

    Financieel en facilitair ondersteunen van onderzoek op het gebied van transfusiegeneeskunde én middels scholarships of studiereizen het toegankelijk maken van de in ons land en elders aanwezige kennis....

  2. Subsidies, Fondsen

    Subsidie voor projecten en organisaties op het gebied van hemofilie/bloedstollingsafwijkingen

    Financiële ondersteuning van projecten en organisaties op het gebied van hemofilie of met daarmee verwante erfelijke bloedstollingsafwijkingen. Ook verstrekking van directe financiële hulp aan individuele patiënten met hemofilie of met daarmee verwante erfelijke bloedstollingsafwijkingen....