Subsidies en fondsen voor Bloemen

  1. Subsidies, Fondsen

    Subsidie voor instandhouding en stimuleren natuurlijke flora

    Financieel ondersteunen van projecten op het gebied van natuurbehoud in Nederland, waarbij voorrang wordt verleend aan projecten die de instandhouding en stimulering van de natuurlijke flora beogen. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld educatieve projecten, onderzoek voor publicaties, natuurontwikkeling, maar ook bijvoorbeeld de opzet van een online platform om maar wat te noemen. De subsidie...