Subsidies en fondsen voor Bodemkwaliteit

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten op het gebied van klimaat, water en bodem

  Subsidie voor activiteiten op het gebied van verdrogingsbestrijding, beek- en kreekherstel, opheffen van vismigratieknelpunten, klimaatrobuuste watersystemen, efficiënt watergebruik of ruimtelijke...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor duurzaamheid

  Het verstrekkende fonds wil bijdragen aan de bloei en levenskracht van mens en aarde en verstrekt daarom subsidie voor projecten die bijdragen aan natuurinclusieve landbouw, verbetering van de bodem...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor organisaties en projecten die werken aan een duurzame, gezonde en rechtvaardige maatschappij

  Financiële ondersteuning voor organisaties en projecten in Nederland die werken aan een duurzame, gezonde en rechtvaardige maatschappij. Het fonds is actief op drie werkterreinen: voedsel, energie en...