Subsidies en fondsen voor Bodemverontreiniging

  • Subsidies

    bijdrage in de kosten van bodemsanering, Limburg

    Bijdrage in de kosten voor eigenaren en erfpachters van bedrijfsterreinen waarvan de bodem gesaneerd moeten worden volgens de Wet bodembescherming. De subsidie wordt verstrekt in de vorm van een...

  • Subsidies

    Bodemsanering bedrijfsterreinen, subsidie

    Subsidie voor het saneren van de verontreinigde bodem van je bedrijventerrein. De verontreiniging van het terrein moet dan van vóór 1975 zijn. Verder moet u eigenaar of pachter van het...