Subsidies en fondsen voor Bodemverontreiniging

  1. Subsidies

    bijdrage in de kosten van bodemsanering, Limburg

    Bijdrage in de kosten voor eigenaren en erfpachters van bedrijfsterreinen waarvan de bodem gesaneerd moeten worden volgens de Wet bodembescherming....

  2. Subsidies

    Bodemsanering bedrijfsterreinen, subsidie

    Bent u eigenaar/erfpachter van een bedrijventerrein en wilt u de aanwezige sterke bodemverontreiniging saneren? Dan kunt u in aanmerking komen voor een subsidie. U kunt hiervoor het gehele jaar een subsidieaanvraag indienen....