Subsidies en fondsen voor Boerderij

  1. Subsidies

    Subsidie voor onderhoud van provinciale monumenten in de Provincie Noord-Holland

    Via de uitvoeringsregeling onderhoud provinciale monumenten Noord-Holland 2011 kun je subsidie aanvragen voor onderhoud van provinciale monumenten in de Provincie Noord-Holland. Aanvragen is mogelijk voor natuurlijke of rechtspersonen die eigenaar zijn van een provinciaal monument, of die belast zijn met het behoud daarvan. De subsidiabele kosten moeten minimaal € 10.000,- bedragen....

  2. Subsidies

    Subsidie verplaatsing agrarisch bedrijf

    Subsidie voor het verplaatsen van agrarische bedrijven uit het Natuurnetwerk Nederland naar een nieuwe locatie. Het te verplaatsen bedrijf moet voor ten minste 50 procent in een gebied liggen waarvoor een vastgesteld aankoop- of grondstrategieplan geldt....