Subsidies en fondsen voor Boerderij

  1. Subsidies

    Subsidie voor onderhoud van provinciale monumenten in de Provincie Noord-Holland

    Via de uitvoeringsregeling onderhoud provinciale monumenten Noord-Holland 2011 kun je subsidie aanvragen voor onderhoud van provinciale monumenten in de Provincie Noord-Holland. Aanvragen is mogelijk voor natuurlijke of rechtspersonen die eigenaar zijn van een provinciaal monument, of die belast zijn met het behoud daarvan. De subsidiabele kosten moeten minimaal € 10.000,- bedragen....