Subsidies en fondsen voor Boerderij

  1. Subsidies

    Subsidie voor onderhoud van provinciale monumenten in de Provincie Noord-Holland

    Via de uitvoeringsregeling onderhoud provinciale monumenten Noord-Holland 2011 kun je subsidie aanvragen voor onderhoud van provinciale monumenten in de Provincie Noord-Holland. Aanvragen is mogelijk voor natuurlijke of rechtspersonen die eigenaar zijn van een provinciaal monument, of die belast zijn met het behoud daarvan. De subsidiabele kosten moeten minimaal € 10.000,- bedragen....

  2. Subsidies, Fondsen

    Subsidie voor maatschappelijk gerichte projecten in Nederland en ontwikkelingslanden

    Subsidie voor maatschappelijk gerichte organisaties en projecten. Het fonds richt zich hierbij met name op organisaties en projecten in de regio Veluwe, Nederland, en projecten in ontwikkelingslanden, waaronder Mozambique en Oeganda. Per jaar is er ca. 80.000 euro subsidie beschikbaar....