Subsidies en fondsen voor Boerderij

  1. Subsidies, Fondsen

    Subsidie voor maatschappelijk gerichte projecten in Nederland en ontwikkelingslanden

    Subsidie voor maatschappelijk gerichte organisaties en projecten. Het fonds richt zich hierbij met name op organisaties en projecten in de regio Veluwe, Nederland, en projecten in ontwikkelingslanden, waaronder Mozambique en Oeganda. Per jaar is er ca. 80.000 euro subsidie beschikbaar....