Subsidies en fondsen voor Boerderij

  1. Fondsen, Financieringen en kredieten, Microkrediet

    Subsidie voor het bieden van een duurzaam toekomstperspectief aan groepen kansarme mensen in Nederland, Afrika, Azië en Latijns-Amerika

    Maatschappelijk fonds, gericht op het bieden van een duurzaam toekomstperspectief aan groepen (kans)arme mensen in Nederland en het buitenland.  Het fonds is actief in 23 landen op 4 continenten. In Nederland richt het fonds zich met name op het financieel ondersteunen van maatschappelijke organisaties die oplossingen bieden voor maatschappelijke uitdagingen en financiële zelfredzaamheid. Ook...

  2. Subsidies, Fondsen

    Subsidie voor maatschappelijk gerichte projecten in Nederland en ontwikkelingslanden

    Subsidie voor maatschappelijk gerichte organisaties en projecten. Het fonds richt zich hierbij met name op organisaties en projecten in de regio Veluwe, Nederland, en projecten in ontwikkelingslanden, waaronder Mozambique en Oeganda. Per jaar is er ca. 80.000 euro subsidie beschikbaar....