Subsidies en fondsen voor Boerderij

  1. Subsidies

    Subsidie voor onderhoud van provinciale monumenten in de Provincie Noord-Holland

    Via de uitvoeringsregeling onderhoud provinciale monumenten Noord-Holland 2011 kun je subsidie aanvragen voor onderhoud van provinciale monumenten in de Provincie Noord-Holland. Aanvragen is mogelijk voor natuurlijke of rechtspersonen die eigenaar zijn van een provinciaal monument, of die belast zijn met het behoud daarvan. De subsidiabele kosten moeten minimaal € 10.000,- bedragen....

  2. Subsidies, Prijzen

    Subsidie voor herstel biodiversiteit

    Subsidie voor projecten die aantoonbaar bijdragen aan het herstel van de biodiversiteit in een specifiek gebied en de verbinding tussen boeren en burgers bevorderen. Eén van de belangrijke voorwaarden van deze subsidie is dat de aanvraag moet worden ingediend door een samenwerkingsverband van een of meerdere boer(en) en burgers. De subsidie bedraagt maximaal 25.000 euro, en kan worden gebruikt...