Subsidies en fondsen voor Boerencoöperaties

  1. Subsidies, Fondsen

    Subsidie voor gemarginaliseerde boeren en om een stap te zetten naar geen honger

    Fonds gericht op het voorkomen en verlichte van honger door middel van landbouwontwikkeling en het financieel ondersteunen van impactvolle programma's die helpen onze gestaag groeiende wereld duurzaam en rechtvaardig te voeden. Het fonds heeft hierbij vijf speerpunten: het recht op voeding als een mensenrecht, bevordering van kwaliteitsonderwijs in de landbouw, bevordering van...