Subsidies en fondsen voor Boothellingen

  • Subsidies

    Subsidie recreatie water

    Subsidie voor privaatrechtelijke en publiekrechtelijke rechtspersonen voor het realiseren van kleine voorzieningen en diensten ten behoeve van de waterrecreatie. Je kunt hierbij denken aan het...