Subsidies en fondsen voor Borstprothesen

  • Subsidies

    Subsidie vergroting borsten man-vrouw transgenders

    Subsidie voor het plaatsen van borstprothesen en de medisch noodzakelijke kosten die samenhangen met deze operatie voor man-vrouw transgenders met genderdysforie die als man geboren zijn, en in...