Subsidies en fondsen voor Borstprothesen

  1. Subsidies

    Subsidie vergroting borsten man-vrouw transgenders

    Subsidie voor het plaatsen van borstprothesen en de medisch noodzakelijke kosten die samenhangen met deze operatie voor man-vrouw transgenders met genderdysforie die als man geboren zijn, en in transitie zijn om als vrouw te leven. De subsidie bedraagt maximaal € 3.830....