Subsidies en fondsen voor Bouw gebouw

  1. Subsidies

    Subsidie voor eigen initiatieven en gezondheid inwoners

    Subsidie voor het projecten die bijdragen aan de versterking van de sociale kwaliteit en inwoners in staat stellen om zelf initiatieven in gang te zetten. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld een haalbaarheidsonderzoek naar zorgvastgoed, een businesscase voor een sociale onderneming, of om de concrete uitvoering van een project sociale kwaliteit. In totaal is er 250.000 euro beschikbaar. De...

  2. Fondsen

    Subsidie voor maatschappelijk relevante projecten in Nederland en in ontwikkelingslanden

    Subsidie voor maatschappelijk relevante projecten in Nederland en het buitenland. Het fonds wil de sociale en economische betrokkenheid van mensen bij hun omgeving vergroten. Met haar expertise steunen ze verschillende maatschappelijk relevante projecten in Nederland en de derde wereld. Je kunt de ondersteuning online aanvragen...