Subsidies en fondsen voor Bouw gebouw

  1. Fondsen

    Subsidie voor maatschappelijk relevante projecten in Nederland en in de derde wereld

    Subsidie voor maatschappelijk relevante projecten in Nederland en het buitenland. Het fonds wil de sociale en economische betrokkenheid van mensen bij hun omgeving vergroten. Met haar expertise steunen ze verschillende maatschappelijk relevante projecten in Nederland en de derde wereld....

  2. Subsidies, Financieringen en kredieten, Borgen en garantiestellingen

    Subsidie voor vastgoedeigenaren of gebruikers van vastgoed voor herontwikkeling vastgoed

    Financiële ondersteuning voor ondernemers, vastgoedeigenaren  en gebruikers van vastgoed voor het (her)ontwikkelen van (bestaande) werklocaties op bestaande bedrijventerreinen binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven. Het duwtje in de rug bestaat uit een geldlening of een garantie tegen “gunstige” voorwaarden. De hoogte van de subsidie, bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een...