Subsidies en fondsen voor Bouw zorg

  1. Subsidies, Financieringen en kredieten, Borgen en garantiestellingen

    Subsidie voor woonzorgarrangementen

    Financiële ondersteuning voor het stimuleren van de ontwikkeling en de totstandkoming van vernieuwende, kleinschalige en geclusterde woonzorgarrangementen van minimaal vijf wooneenheden voor mensen met een laag- of middeninkomen met levensloopbestendige of gemakkelijk aanpasbare woningen, die leiden tot voorkoming van de vraag naar ondersteuning of zorg, toenemende sociale cohesie en ontmoeting...

  2. Subsidies, Fondsen

    Subsidie projecten gericht op mensen met een geestelijke -en/of lichamelijke beperking

    Financiële ondersteuning van organisaties en projecten gericht op mensen met een geestelijke -en/of lichamelijke beperking en ondersteuning van andere algemeen nut beogende instellingen in Nederland en het buitenland....