Subsidies en fondsen voor Bouwkundige versterkingen

  • Subsidies

    Subsidie voor aanschaf, ingebruikname en het uitvoeren van energiebesparende maatregelen of lokale energieprojecten

    Subsidie voor eigenaren van woningen die vallen onder het bouwkundig versterkingsprogramma van woningen als gevolg van de gaswinning in het Groningenveld en ook daadwerkelijk worden versterkt. Deze...