Subsidies en fondsen voor Buitenschoolse educatie

  1. Subsidies, Fondsen

    Subsidie voor organisaties en projecten op het gebied van cultuur, welzijn, sport en recreatie

    Subsidie voor organisaties en projecten op het gebied van cultuur, welzijn, sport en recreatie in de directe omgeving van het Rotterdamse haven- en industriegebied....

  2. Subsidies, Fondsen

    Subsidie voor projecten gericht op de verbetering van achterstanden van kinderen en volwassenen, w.o. jeugd- en volwassenenonderwijs

    Financieel ondersteunen van jeugd- en volwassenenonderwijs gericht op het bevorderen van emancipatie en zelfredzaamheid, maar ook projecten gericht op andere sociale behoeften en noden. Het fonds zet zich wereldwijs in voor zelfredzaamheid van de lokale en regionale bevolking. Je kunt subsidie aanvragen voor projecten in Nederland en ontwikkelingslanden (Azië en Afrika)....