Subsidies en fondsen voor Burundi

  1. Subsidies, Fondsen

    Subsidie voor innovatie ontwikkelingsprojecten met impact in Afrika

    Financiële ondersteuning van projecten die bijdragen aan duurzame verbetering van het leven van mensen die zich in een sociaaleconomische achterstandsituatie bevinden. Nadruk op ontwikkelingslanden en rurale bevolkingsgroepen....