Subsidies en fondsen voor Bussen

  1. Sponsoring

    Sponsoring maatschappelijke initiatieven op lokaal, regionaal en landelijk niveau

    Sponsoring van maatschappelijke initiatieven op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Zo is het fonds sponsor van een organisatie op het gebied van alzheimer....

  2. Subsidies

    Subsidie buurtbussen vrijwilligers

    Subsidie voor de inzet van vrijwilligers bij buurtbussen, zodat kleine kernen bereikbaar blijven. De subsidie bedraagt een forfaitair vastgesteld tarief van € 7.500,- per buurtbuslijn per jaar. Er hoeft geen begroting of een dekkingplan ingediend te worden....