Subsidies en fondsen voor Busvervoer

  1. Subsidies, Fondsen

    Subsidie lokale vervoersprojecten

    Subsidie voor projecten die op basis van vrijwilligerswerk lokaal personenvervoer organiseren in gebieden met geen of weinig openbaar vervoer. De subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen zonder winstoogmerk, zoals stichtingen e verenigingen, die deze lokale vervoersprojecten organiseren. Belangrijke uitgangspunten zijn dat het project door de lokale gemeenschap gedragen moet worden,...

  2. Subsidies

    Subsidie buurtbussen vrijwilligers

    Subsidie voor de inzet van vrijwilligers bij buurtbussen, zodat kleine kernen bereikbaar blijven. De subsidie bedraagt een forfaitair vastgesteld tarief van € 7.500,- per buurtbuslijn per jaar. Er hoeft geen begroting of een dekkingplan ingediend te worden. Voor 2020 is er 230.000 euro subsidiebeschikbaar....