Subsidies en fondsen voor Buurtbus

  1. Subsidies

    Subsidie buurtbussen vrijwilligers

    Subsidie voor de inzet van vrijwilligers bij buurtbussen, zodat kleine kernen bereikbaar blijven. De subsidie bedraagt een forfaitair vastgesteld tarief van € 7.500,- per buurtbuslijn per jaar. Er hoeft geen begroting of een dekkingplan ingediend te worden....