Subsidies en fondsen voor Cerebrale Parese

  1. Subsidies, Fondsen

    Subsidie voor het lichamelijk en geestelijk welzijn van spastici in Nederland

    Het bevorderen van het lichamelijk en geestelijk welzijn van spastici in Nederland en alles wat daarmee in de ruimste zin verband houdt. Om dit doel te verwezenlijken worden projecten gesteund in een vrij breed spectrum. Dit varieert van wetenschappelijk onderzoek tot projecten die te maken hebben met sociaal en fysiek functioneren van spastische kinderen....