Subsidies en fondsen voor Chemie

  1. Subsidies

    Subsidie voor het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten

    Subsidie voor een samenwerkingsverband van tenminste twee zelfstandige bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf voor het uitvoeren van een innovatief R&D samenwerkingsproject project op het gebied van industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling, of een combinatie hiervan. De subsidie bedraagt maximaal 35% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 350.000 per R&D...

  2. Subsidies, Financieringen en kredieten, Private equity en Venture Capital

    Financiering van kansrijke startende en groeiende bedrijven in het MKB, Limburg

    Regionale ontwikkelingsmaatschappij, gericht op het stimuleren van de economische structuurversterking in Limburg. Met een aantal fondsen actief in het financieren van kansrijke startende en groeiende bedrijven in het MKB. Focus op de industrie, logistiek, agro/food, materials, smart services en healthcare....