Subsidies en fondsen voor Chirurg

  1. Subsidies, Fondsen, Beurzen

    Subsidie bevordering van heelkundig onderzoek

    Subsidie voor studie van de heelkunde, beoefening van de heelkunde en publicaties op heelkundig gebied. Het subsidiebedrag dat maximaal wordt toegekend is €20.000,-....

  2. Subsidies, Fondsen

    Subsidie voor projecten op het gebied van urologie in ontwikkelingslanden

    Financieel ondersteunen van organisaties en projecten, waaronder Nederlandse urologen, die zich richten op het bieden van urologische zorg in minder ontwikkelde (tropische) landen, waar patiënten verstoken zijn van een goede, toegankelijke en adequate urologische zorg. Projecten kunnen betrekking hebben op het overdragen van kennis, maar ook op het veilig en duurzaam doen introduceren van...