Subsidies en fondsen voor Clubevenementen

  1. Subsidies, Fondsen

    Subsidie voor voor kleine lokale initiatieven

    Subsidie voor voor kleine initiatieven die op lokaal niveau een verandering te weeg willen brengen en anders geen subsidie of fondsen zouden krijgen....