Subsidies en fondsen voor Coaching

  1. Subsidies

    Subsidie leerkrachten scholen met veel achterstandsleerlingen voor coachingsactiviteiten

    Subsidie om een aantal specifieke scholen met veel achterstandsleerlingen in de gelegenheid te stellen leraren deel te laten nemen aan coachingsactiviteiten en tevens leerlingen met achterstanden intensief te begeleiden....

  2. Subsidies, Fondsen

    Subsidie voor projecten gericht op onderwijs, sociale innovatie en een leefbare samenleving

    Financiële ondersteuning van projecten die impact maken op de maatschappij. De focus ligt hierbij op drie maatschappelijke thema’s: onderwijs, sociale innovatie en een leefbare samenleving....