Subsidies en fondsen voor Cognitieve vaardigheden

  1. Subsidies

    Subsidie voor het ontwikkelen van doorstroomprogramma's, gericht op het versoepelen van de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs

    Subsidie voor het ontwikkelen van doorstroomprogramma's, gericht op het versoepelen van de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs. Een aanvraag kan worden gedaan door tenminste één school voor primair onderwijs en ten minste één school voor voortgezet onderwijs. Het subsidiebedrag per doorstroomprogramma wordt berekend door het begrote aantal deelnemers met € 1.000 te...