Subsidies en fondsen voor Collegegeld

  1. Subsidies, Beurzen

    Beurs voor bevoegde leraren om een bachelor- of masteropleiding te volgen en daarmee je professionaliteit te vergroten

    Beurs voor bevoegde leraren om een bachelor- of masteropleiding te volgen en daarmee je professionaliteit te vergroten. Je krijgt zelf een vergoeding voor het collegegeld en je werkgever ontvangt een compensatie om een vervanger aan te stellen....

  2. Fondsen, Financieringen en kredieten

    Lening collegegeld

    Studenten die door omstandigheden niet aan hun collegegeld verplichting kunnen voldoen, kunnen een renteloze collegegeldlening afsluiten. Dit kan gaan om betaling van het collegegeld, een lening voor andere studiekosten zoals boeken, of om tijdelijk in het levensonderhoud te voorzien....