Subsidies en fondsen voor Commercieel vastgoed

 1. Subsidies

  Stimulering herontwikkeling en herbestemming van vastgoed, Uitvoeringsregeling

  Subsidie voor de herontwikkeling en herbestemming van vastgoedobjecten in de provincie Drenthe....

 2. Subsidies

  Subsidie realisatie nieuwe woonvoorzieningen ten behoeve van de huisvesting van asielzoekers met een verblijfsvergunning

  Subsidie voor de realisatie en het gedurende vijf jaar in stand houden van nieuwe woonvoorzieningen ten behoeve van de huisvesting van asielzoekers met een verblijfsvergunning (vreemd genoeg omschreven als vergunninghouders).  De subsidie is bedoeld om huisvesting zonder woonfunctie om te bouwen tot woonvoorziening. ...

 3. Subsidies, Financieringen en kredieten, Borgen en garantiestellingen

  Subsidie voor vastgoedeigenaren of gebruikers van vastgoed voor herontwikkeling vastgoed

  Financiële ondersteuning voor ondernemers, vastgoedeigenaren  en gebruikers van vastgoed voor het (her)ontwikkelen van (bestaande) werklocaties op bestaande bedrijventerreinen binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven. Het duwtje in de rug bestaat uit een geldlening of een garantie tegen “gunstige” voorwaarden. De hoogte van de subsidie, bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een...

 4. Subsidies

  Subsidie herbestemming leegstaand vastgoed

  Subsidie voor de aanpak van gemeentelijk leegstaand vastgoed door herbestemming, transformatie of sloop en herontwikkeling. Voor deze subsidie is een bepaald bedrag beschikbaar gesteld. Je kunt subsidie aanvragen zolang er nog geld beschikbaar is. Afhankelijk van het soort project kan de subsidie € 500.000 bedragen....

 5. Subsidies

  Subsidie realisatie wooneenheden

  Subsidie voor activiteiten die bijdragen aan het realiseren van wooneenheden in leegstaand vastgoed of op braakliggend terrein. De te realiseren wooneenheden moeten bestemd zijn voor het huisvesten van starters op de woningmarkt (zowel kopers als huurders) of om ouderen vanaf 65 jaar langer zelfstandig te kunnen laten wonen. De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten met een maximum...