Subsidies en fondsen voor Compositieopdrachten

  1. Subsidies, Fondsen

    Subsidie voor talentvolle musici, amateur en professioneel

    Subsidie voor talentvolle musici, bij voorkeur fluitisten voor een vervolgopleiding of voor de aanschaf van een passend instrument. Daarnaast het financieel ondersteunen van projecten van professionele- en amateur (fluit) ensembles met een landelijke uitstraling, in het bijzonder voor een compositieopdracht....

  2. Subsidies, Fondsen, Beurzen

    Subsidie om werken van internationaal vooraanstaande componisten via Nederlandse professionele uitvoerenden toe te voegen aan het wereldrepertoire

    Het fonds richt zich op mogelijkheden om werken van internationaal vooraanstaande componisten via Nederlandse professionele uitvoerenden toe te voegen aan het wereldrepertoire. Daarnaast richt men zich op het onder de aandacht van het publiek te brengen en te houden, onder meer door het subsidiëren van bijzondere publicaties en muziekopnamen van Eduard van Beinum....