Subsidies en fondsen voor Misdrijven

  1. Subsidie voorkomen en bestrijden huiselijk geweld en gendergerelateerd geweld tegen vrouwen en meisjes

    Internationale subsidie voor projecten gericht op vroegtijdige opsporing, preventie en bescherming van en/of steun aan vrouwen, kinderen, jongeren en LGBTIQ-slachtoffers of potentiële slachtoffers van geweld. Daarnaast is er subsidie beschikbaar voor preventie van gendergerelateerd geweld door aandacht voor masculiniteit en de betrokkenheid van mannen en jongens. De subsidie kan worden...

  2. Subsidies, Fondsen

    Financiële tegemoetkoming voor mensen die slachtoffer zijn geworden van een geweldsmisdrijf

    Financiële tegemoetkoming o mensen die slachtoffer zijn geworden van een geweldsmisdrijf met ernstig psychisch of fysiek letsel tot gevolg, en aan nabestaanden van slachtoffers van een geweldsmisdrijf. De uitkering is maximaal € 35.000,- voor slachtoffers en € 5.000,- voor nabestaanden....