Subsidies en fondsen voor Open source

  1. Subsidies, Prijzen

    Subsidie voor goede ideeën die voordeel opleveren voor mensen met diabetes

    Subsidie is de vorm van een prijs voor ideeën die het leven voor mensen met diabetes makkelijker maken en die de gezondheid of kwaliteit van leven van mensen met diabetes verbeteren. Interessant is dat het idee van alles kan zijn, zoals bijvoorbeeld een evenement, documentaire, training of open source project. Iedereen kan een idee inzenden. Je kunt tussen €5.000 en €50.000 aanvragen en de...

  2. Sponsoring

    Sponsoring van organisaties en projecten op het gebied van onderwijs, ontwikkeling, milieu- en natuurbehoud, maar ook open source

    Sponsoring van organisaties en projecten die een bijdrage leveren aan een betere maatschappij....